Kulturella verk omfattas visst av äganderätt

Ett populärt argument hos pirater, är att upphovsrätt inte är äganderätt. Juridiskt sett är detta så klart sant, men filosofiskt sett omfattas kultur och kunskap definitivt av äganderätten.

I Om själen skriver Aristoteles om objekt eller egenskapers uppdelning mellan potential och aktualitet. Enkelt uttryckt kan man säga att potential innebär någots syfte eller förmåga, medan aktualiteten innebär det aktiva nyttjandet av detta. Således kan man säga att en yxas potential är dess förmåga att hugga ved (mer generellt dess ‘yxighet’, men det är inte så relevant här), medan den aktiva handlingen av att hugga ved är dess aktualitet. Yxan är ett materiellt objekt, eller fysiskt kapital om man så vill, och kan således ägas. Som en del av det materiella, hör det till saken att yxan kan förstöras. Genom sin aktualitet, dvs att hugga ved, nöts den ned, blir slö, förlorar vid varje tillfälle molekyler osv. Med andra ord leder det fysiska kapitalets (yxans) aktualitet till att dess potential förbrukas.

På samma sätt förbrukar pengar, också en form av kapital, sin potential genom sin aktualitet. Pengars potential är dess köpkraft, medan dess aktualitet är själva köpet, så när jag har pengar som jag använder för att köpa någons yxa, förbrukar jag deras köpkraft  genom själva köpet. Vid sådana här transaktioner är det emellertid bara pengarnas potential för mig som förbrukas genom aktualiteten; aktualiteten, alltså köpet, innebär ju att ägandet över pengarna överförs till någon annan. Med andra ord förbrukar aktualiteten pengarnas potential för mig, men skapar samtidigt potential för någon annan (säljaren får ju pengarna, som då har köpkraft för denne). I utbyte får jag i det här fallet en yxan, dvs yxans potential hos köparen (som i det här fallet inte är vedhuggarförmåga, utan handelsvara) förbrukas av dess aktualitet (försäljningen) och skapar på så sätt potential för mig (alltså äganderätt över den fysiska yxan).

Det fungerar på samma sätt för socialt kapital. Säger jag ”ge mig din yxa så är jag skyldig dig en tjänst” till någon, så kan han förbruka sin yxas potential genom dess aktualitet, och i utbyte få mitt sociala kapitals potential (i det här fallet ”en tjänst). Potentialen för personens nyförvärvade sociala kapital är tjänsten (eller kanske ”tjänsteskulden”), som han kan förbruka genom dess aktualitet, till exempel genom att be mig köpa ett paket mjölk. Hans sociala kapitals potential (dvs dess ”köpkraft” för tjänster från mig) förbrukas då genom dess aktualitet, som i det här fallet är själva köpet av ett paket mjölk. Tjänst(eskuld)ens aktualitet skapar på så sätt ägande över något annat kapitals (mjölken) samt kapitalets potential (dess ”drickbarhet”, bland annat).

För informationskapital, så som kunskap och kulturella verk, måste äganderätten kunna appliceras på samma sätt – man skulle kunna göra en uppdelning och hävda att den inte är det, men det vore baserat på godtycke, och filosofiskt omotiverat. Genom att lägga ned tid på att hitta på en berättelse får jag alltså äganderätt över informationskapitalet (berättelsen) på samma sätt som om jag lade ned tid på att tillverka en yxa eller tjäna pengar, skulle ha äganderätt över yxan respektive pengarna. Jag skulle därmed förfoga över berättelsens potential (dess ”innehåll”, om man så vill), på precis som jag skulle förfoga över yxans potential som vedklyvare eller handelsvara, eller pengarnas potential som köpkraft.

Det finns dock en viktig skillnad, som har att göra med kapitalets immateriella och asociala natur. Informationskapital kan innehas oberoende av den sociala omgivningen – om jag läst en bok eller anser att jorden är rund påverkas ju inte av vad min omgivning tycker eller inte tycker om de sakerna, eller ens av om jag har en social omgivning (om jag till exempel är strandad på en öde ö). Att information är immateriell gör också att den inte kan nötas ned och förstöras av immateriella faktorer – om jag berättar en historia för en grupp människor, förstörs ju inte historien bara för att jag skulle råka dö. Det innebär att när jag nyttjar berättelsens ”innehåll” genom att berätta den, så försvinner inte själva berättelsen. Mer generellt uttryckt, innebär det att informationskapitals potential inte förbrukas av dess aktualitet.

Ur detta tillstånd möjliggörs kopieringen. När jag spelar en låt eller berättar en historia jag skapat, förbrukas alltså inte deras potential av deras aktualitet, men skapar ändå berättelsens eller sångens potential hos åhörarna. Mina pengars aktualitet innebär ju att de skapar potential (köpkraft) för den som får dem, så på samma sätt måste min berättelses aktualitet skapa potential för den som får ta del av den. Eftersom en försäljare får äganderätt över pengarna han tjänar (och således också deras potential), måste också kulturkonsumenten få äganderätt över den kultur (och dess potential) denne konsumerar. Eftersom mitt informationskapitals potential inte på något sätt förbrukats, har jag fortfarande äganderätt över den, men eftersom dess aktualitet samtidigt skapat (identiskt) informationskapital med samma potential hos någon annan, måste även denna ha äganderätt över sitt informationskapital. Att jag fortfarande kvar äganderätten för det informationskapital jag skapat, påverkar inte det faktum att en annan person också äger det informationskapital denna skapat genom mitt kapitals aktualitet.

Man kan alltså säga att socialt och materiellt kapitals potential förbrukas genom deras aktualitet, medan asocialimmateriellt kapitals (alltså informationskapital) potential kopieras genom dess aktualitet. (Man kan här göra en semantisk invändning mot begreppet ”fildelning”, då delning implicerar att något bryts upp i delar, medan det som i själva verket sker är filkopiering).

Om den här andra personen kopierar sitt kapital till tredje part inkräktar inte detta på mitt kapital, eftersom det är sin egen äganderätt han utnyttjar, och därmed kan kopieringen inte ens filosofiskt ses som stöld. Om jag däremot tillämpade upphovsrätten mot den andra personen för att förhindra kopieringen, skulle jag inskränka hans äganderätt och därmed filosofiskt sett göra mig skyldig till egenmäktigt förfarande.

Annonser
Det här inlägget postades i Piratpartiet. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Kulturella verk omfattas visst av äganderätt

 1. Uno Hansson skriver:

  OT,
  men när det gäller cirkulerande fiatpengar (kontopengar mm.) så används dessa ju ”istället för” realkapital och kapitalvaror som förbrukas (även om när de inte används så utsätts de vanligtvis för ”tidens tand” osv…)! Pengar som tas ur cirkulationen – så att de inte åter är i cirkulation innan nästa månadslön skall betalas ut – borde därför ”skrivas ner i värde” (negativ ränta) för att inte skapa oundviklig arbetslöshet eller omotiverad ökad penningmängd med bubblor finanskris osv…

  Är det praktiskt och politiskt genomförbart så bör det därför finnas olika sorts pengar på varu-/tjänste och spel-/finansmarknaden.

 2. viktualiebroder skriver:

  I filosofisk-metafysisk mening kan du förstås hävda att någon äger sitt immateriella kapital.

  Men som du beskriver blir ju effekten om man skulle beivra andras kopierande (som ju inte inkräktar på ens eget fortsatta metafysiska ägande) att man inskränker deras (metafysiska) äganderätt.

  Och samhället, det vill säga alla andra, har absolut inget att vinna på att ställa upp och förbruka högst materiella resurser för att garantera en sådan metafysisk äganderätt. Materiella resurser som ju kan bli oändligt stora i takt med att kostnaden för kopiering närmar sig noll.

  Men varför egentligen alls blanda in ägandebegrepp i metafysiken? Jag tycker det är att frivilligt vilja spela på bortaplan med upphovsrättsnostalgikerna.

 3. Nicholas Miles skriver:

  Uno: Systemet vi har fungerar redan så. Eftersom sparräntan är lägre än inflationen så faller sparkapital i värde – dvs samma sak som negativ ränta finns redan.

  Viktualiebroder: Det enda som behövs för att försvara folks äganderätt över sitt asocialimmateriella kapital är att avskaffa lagar som inskränker den (läs: ickeideell upphovsrätt, patent, närstående rättigheter osv) samt lagstifta mot censur. Det asocialimmateriella kapitalets oförstörbara natur gör ju att det aldrig kan förstöras eller byta ägare, utan bara kopieras.

  Vad spel på lobbyns planhalva gäller, hur föreslår du annars att vi flyttar fram positionerna? Så länge vi sitter kvar i våra egna skyttegravar kommer vi tvingas spela defensivt, istället för att erövra opponenternas positioner och tvinga dem att spela någon annanstans.

  Sedan finns det heller inte så mycket till en egen planhalva att spela på, eftersom den piratska idédiskussionen verkar ha dött, eller iaf fallit i koma. Har du tittat i live-feeden på sistone? Det är i princip bara nyhetsspam och repetativa åsiktsförklaringar numera.

  Främst handlar detta dock om att innehav av kapital per definition ÄR ägande, såvida man inte vill upplösa hela äganderätten. Det här handlar inte om politiskt taktik, utan om intellektuell hederlighet och filosofisk konsekvens.

  Nivån på den politisk-filosofiska debatten i PP är, ärligt talat, undermålig. Jag kan förstå dem som kallar oss ideologilöst pack som bara är paranoida och vill fildela film och musik, för ärligt talat har vi i dagsläget inte utvecklat mycket till en politisk ideologi annat än ett antal löst sammanhängande premisser vars legitimeringsprocess kapats av ett gäng fantasilösa pragmatiker.

 4. viktualiebroder skriver:

  ”Nivån på den politisk-filosofiska debatten i PP är, ärligt talat, undermålig. Jag kan förstå dem som kallar oss ideologilöst pack som bara är paranoida och vill fildela film och musik, för ärligt talat har vi i dagsläget inte utvecklat mycket till en politisk ideologi annat än ett antal löst sammanhängande premisser vars legitimeringsprocess kapats av ett gäng fantasilösa pragmatiker.”

  Suck. Du har så rätt. Men det är en väldigt svår balansgång mellan att hamna i nånannanismen (varför gör inte Någon det som Någon borde göra?) och att fastna i självanklagelser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s