En demokratiserad förvaltning leder till ökad granskning

Jag har tjatat ett tag om att Piratpartiet borde driva frågan om att demokratisera tjänstemannaväsendet. I vissa av diskussionerna som uppkommit har folk nämnt att demokratisering vore ett problem på grund av hur dåliga svenska medier är på att granska våra offentliga institutioner. Jag vill hävda att det argumentet är felaktigt, och inte bara för att det bygger på den smått absurda premissen att politiker måste granskas åt oss av någon annan, och att författningsreformer skall vara underställda gammelmedias goda vilja.

Den dåliga granskningen är till och börja med ingen intrinsikal egenskap hos demokratiska institutioner. Själva argumentet bygger ju på att vi har medier som inte gör sitt jobb idag, trots att svensk förvaltning i dagsläget alltså är teknokratisk. Det finns ju inget som tyder på att granskningen skulle bli sämre bara för att man ändrade på tillsättningsproceduren för ämbetsmän.

Snarare tvärtom. Även om traditionella medier inte vill ta sig an uppgiften att granska våra ämbetsmän, finns det däremot mycket som talar för att en politisk opposition skulle göra det. Genom att göra tjänstemän politiskt tillsatta, kommer nämligen de människor som inte fick tjänsten att ha ett direkt egenintresse i att granska och belysa oegentligheter den offentliga förvaltningens arbete, eftersom det skulle ge dem större chans att avsätta personerna och på så sätt kanske bli valda själva när mandatperioden löper ut. Genom att skapa en politisk tillsättningsprocess för ämbeten med fler sökande än antagna, skapar man samtidigt en politisk opposition med intresse av att ifrågasätta det etablissemang de inte fick bli del av.

Därtill skulle en demokratisk process skänka legitimitet åt dem som faktiskt ifrågasätter den offentliga förvaltningen. I Sverige har vi starka tendenser till en auktoritetstro som gör att vi ständigt litar på myndigheter och misstror de som ifrågasätter dem. Genom att införa demokratiskt ansvarsutkrävande institutionaliseras samtidigt ett politiskt och filosofiskt ställningstagande mot den blinda auktoritetstro som präglar vårt samhälle idag. Genom att processen politiseras och olika personer kampanjar för tillsättningen, belyses det faktum att auktoritetsfigurer kan tycka olika, från vilket följer att minst en av dem har fel. Slutledningen blir då att auktoritetsfigurer kan ha fel, vilket rimligtvis borde luckra upp de godtrogna attityder vi har mot myndigheter idag. Resultatet blir då förhoppningsvis en större acceptans för människor som ifrågasätter myndigheter, och därmed skulle demokratiskt ansvarsutkrävande även på detta sätt leda till ökad granskning.

I korthet kan alltså sägas att mediernas ovilja att granska offentliga institutioner inte är ett problem med demokratin. Snarare är det ett problem i sig, och ökat demokratiskt ansvarsutkrävande är själva lösningen på problemet.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till En demokratiserad förvaltning leder till ökad granskning

  1. Press och media inte har uppdraget att granska, varken tjänstemän eller politiker! Demokratin har behov av en central folkvald myndighet som granskar allt inom statens verksamhet, från lagstiftning till ekonomisk förvaltning!
    Konstitutionsdomstolen med folkvalda ledamöter och med rätten att utlysa nyval! Kandideringen till Konstitutionsdomstolen bör vara öppet för alla medborgare!
    Händelser i historien som IB affären, bordellhärvan borde räckt till att utlysa nyval, istället tystades pressen och folket matades med lögner, likt diktatorns vanliga sett!

  2. Ping: Jag skriver om att politisera förvaltningen | Then Piratska Argus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s